Externá klinická logopédia​

V našom rehabilitačnom centre poskytujeme kvalitnú odbornú logopedickú starostlivosť pre všetky vekové skupiny pacientov s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

 

Zameriavame sa nielen na diagnostiku a terapiu ale aj na prevenciu a poradenstvo porúch reči a oblasti, ktoré s rečou úzko súvisia ako napr. myofunkčné poruchy, poruchy príjmu potravy, dyskoordinácia dýchania a fonácie, hlasové problémy a podobne. 

 

Našou cieľovou skupinou sú najmä deti a dospelí s neurogénnymi poruchami reči, DMO, posttraumatické stavy, ale venujeme sa aj pacientom s inými logopedickými ťažkosťami. Snažíme sa o individuálny prístup a profesionalitu.

 

 

Informácie pre potencionálnych pacientov:

 

  • vstupné vyšetrenie sa koná v stredu
  • na vstupné vyšetrenie je potrebné priniesť si so sebou zdravotnú dokumentáciu 
  • jedno logopedické sedenie trvá do 30 minút
  • prvé logopedické sedenie je diagnostické, počas ostatných sa aplikuje logopedická intervencia
  • návšteva externej logopédie nie je časovo obmedzená (po konzultácii s logopédom je možné absolvovať viac sedení, minimálny počet sedení – 4x),
  • klinická logopédia sa koná v prvý týždeň turnusu (streda a štvrtok), a počas druhého týždňa turnusu (utorok, streda) 
  • externá klinická logopédia sa hradí vždy na dva týždne vopred – prvý deň vstupného týždňa, pondelok, v hotovosti v kancelárii​

 

Na klinickú logopédiu sa môžete objednať emailom:

 

info@renona-rehabilitation.com

 

Tešíme sa na vás.

Od 1. 1. 2017 už môžete u nás využiť aj služby

externej klinickej logopédie​

Novinka

© 2011–2023 Renona Rehabilitation. All Rights Reserved.