RHA Team

Bc. Marek Paľúch
Mgr. Lucia Turasová

Marek Paľúch

 Predseda

Kontakt

 

RENONA HELP ASSOCIATION

adresa:

Nová 842/95, 919 25 Šúrovce

 

IČO: 42 285 968

 e-mail: info@rha.sk

Číslo účtu pre VECNÉ DARY:

5061378376/0900

IBAN: SK 8909000000005061378376

Číslo účtu pre 2% Z DANE:

5061378894/0900

IBAN: SK 7109000000005061378894

 

Mgr. Jana Paľúchová

Mgr. Jana Paľúchová

Tajomníčka občianskeho združenia

© 2011–2023 Renona Rehabilitation. All Rights Reserved.