Poďakovanie za finančný príspevok na rehabilitačnú liečbu Martinka Kóšu / www.seredonline.sk

Hovorí sa, že každý z nás má svoj osud predurčený a čo sa nám v živote stane sa tak aj stať malo. Osud malého Martinka vo veku štyroch rokov nebolo bezstarostne si užívať detstvo, ale ťažko bojovať o svoj návrat k zdraviu. Bolo to minulý rok, kedy v čase bežného detského šantenia stačila jedna jediná sekunda a Martinkov život nabral úplne iný smer, ako mu jeho blízky vysnívali. Martinko nešťastne zakopol a následkom pádu utrpel úraz hlavičky. To čo nasledovalo potom si ani jeden rodič ani v tom najhoršom sne nechce predstaviť. O tom ale už bližššie napísala rodina malého Martinka.

 

Pri našom stretnutí sa im o Martinkovi veľmi ťažko rozprávalo a bolo vidieť, že len - len udržali slzy na krajíčku. Cieľom stretnutia bola prosba uverejniť verejné poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí Martinkovi podali pomocnú ruku, boli rodine oporou a čo je nemenej dôležité finančne prispeli na Martinkovu nákladnú liečbu.

 

Poďakovanie za finančný príspevok na rehabilitačnú liečbu Martinka Kóšu.

 

Touto formou chceme poďakovať priateľom, známym a firmám, ktorí boli ochotní nám pomôcť pri rehabilitačnej liečbe 4-ročného Martinka Kóšu, ktorému sa minulí rok stal vážny úraz hlavičky, s ťažkými následkami, krvácaním do mozgu, následným opuchom mozgu, kedy bola nutná rýchla operácia vybratia lebečnej kosti. Nasledovalo uvedenie do umelej kómy a neskôr do umelého spánku. Bolo to veľmi ťažké obdobie nášho života.

 

Maťko sa dnes úspešne zotavuje, však následkom úrazu nastalo poškodenie ľavej dolnej končatiny, kedy je potrebná dôsledná a cielená rehabilitácia. Po návšteve rehabilitačného centra RENONA v Šúrovciach, ktoré sme navštívili na základe ich výborných preferencii, sme boli ich lekármi odporúčaní, že je možná náprava pohybového aparátu.

Martinko nastúpil na prvú liečbu od 4.3.2013 do 16.3.2013, nakoľko ide o veľmi nákladnú rehabilitáciu / mal by ju absolvovať aspoň 4x / bez možnosti preplatenia zdravotnej poisťovne sme hľadali možnosť určitou čiastkou prefinancovať pobyt Martinka v centre RENONA v Šúrovciach.

 

Jeho prvý pobyt bol uhradený za finančnej pomoci Martinkových rodičov, starých rodičov, prarodičov a celej rodiny ale aj rodín Milana Lukáča Sereď, Petra Žileckého Sereď, Maroša Šuláka Sereď, Františka Farbulu Sereď, Miloša Boledoviča Sereď, Františka Ondrušeka Vlčany, Mareka Urbáneka Sereď, Romana Kujoviča Sereď, firma SAGROP s.r.o. Šaľa, Ing. Štefan Filo – TRASER s.r.o. Galanta, JOPI TRADE s.r.o. Vlčany a všetkých tých, ktorí nechceli byť menovaní.

Príspevky budú i naďalej použité na ďaľšiu Martinkovú rehabilitáciu.

 

Všetkým tým, ktorí prispeli, alebo nám inak pomohli z celého srdca ďakujeme.

 

Osobitné poďakovanie patrí Detskej klinike anestéziologie a intenzívnej medicíny DFNsP  v Bratislave pod vedením MUDr. Jozefa Koppla a Klinike detskej chirurgie pod vedením Doc. MUDr. Jána Trnku, CSc a hlavne operujúcemu neurochirurgovi MUDr. Františkovi  Hornovi, rehabilitačnému stredisku na MsP v Seredi a rehabilitačnému centru  RENONA rehabilitation v Šúrovciach.

 

Ďakujeme

 

rodina Kóšová a Juríková

 

Originál článku: http://www.seredonline.sk/clanky/podakovanie-za-financny-prispevok-na-rehabilitacnu-liecbu-martinka-kosu/

 

Zdroj: www.seredonline.sk

Autor: Iveta Tóthová

 

© 2011–2023 Renona Rehabilitation. All Rights Reserved.