Novinka v Renona Rehabilitation – LOGOPEDIE

Od 16. ledna 2015 rehabilitační centrum Renona Rehabilitation zahrnuje do léčebného programu klinickou logopedii.

 

V rámci logopedické péče poskytujeme komplexní diagnostiku, cílenou intervenci a prevenci u pacientů s narušenou komunikační schopností (NKS).  Součástí intervence je také poskytování poradenství pro rodinné příslušníky a komunikační partnery našich pacientů.

 

Na všech úrovních je uplatňován individuální přístup ke každému pacientovi s přihlédnutím na konkrétní oblasti, ve kterých se potíže vyskytují. Renona Rehabilitation využívá model komplexní péče, které cílem je pomoct rozvíjet v maximální možné míře komunikační schopnost  a všechny podsystémy, které se na ní podílejí. 

 

V popředí našeho zájmu stojí zejména pacient a jeho nejbližší rodina a proto se při intervenci zaměřujeme na společnou kooperaci s nejbližšími rodinnými príslušníky. Naším cílem je, aby cílená terapie a reedukace pokračovala i po skončení terapeutického pobytu v Renona Rehabilitation, což zvyšuje úspěšnost  logopedické intervence.

 

Cílovou skupinou jsou zejména klienti s dětskou mozkovou obrnou (DMO), po úrazech a ACMP (akutní cévní mozkovou příhodou), kteří mají často opožděný nebo narušený vývin řeči, dyzartrii, afázii, poruchy hlasu, sluchu a pod.

© 2011–2023 Renona Rehabilitation. All Rights Reserved.