Međunarodni projekti

Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci - project no.: 2013-1-SK1-LEO05-06364

 

Susret projektnih partnera projekta RoboReha održan je u Njemačkoj u gradu Bremen, dana 28.aprila 2015 godine.

Bremen, Njemačka 28. - 30. 04.2015 godine/ Susret projektnih partnera projekta Leonardo Da Vinchi br.: 2013-1-SK1-LEO05-06364

Susret projektnih partnera projekta RoboReha održan je u Poljskoj u gradu Varšava,
dana  28. - 29. oktobra 2014 godine.

Varšava, Poljska 28.-29.10.2014 godine / Susret projektnih partnera projekta Leonardo Da Vinchi br.: 2013-1-SK1-LEO05-06364

Susret projektnih partnera projekta RoboReha održan je u Slovačkoj u gradu Košice, dana 30. - 31.01.2014 godine.

Košice, Slovačka 30.-31.01.2014 godine / Susret projektnih partnera projekta Leonardo Da Vinchi br.: 2013-1-SK1-LEO05-06364

© 2011–2023 Renona Rehabilitation. All Rights Reserved.