Renona opäť daruje rehabilitačné liečby!

Milí rodičia, milí pacienti,

Dovoľte nám touto cestou poďakovať Vám za prejavenú dôveru a Váš doterajší záujem o naše rehabilitačné centrum Renona Rehabilitation. Vaša spokojnosť, vernosť a spätná väzba na našu prácu nás postupne posúva vpred a motivuje k neustálemu zlepšovaniu služieb v našom rehabilitačnom centre. V mene celého tímu Renona Rehabilitation a Renona Help Association by sme vám radi vyjadrili náležitú vďaku, Vám, rodičom a našim pacientom, a to prostrednictvom darovania štyroch 12-dňových rehabilitačných pobytov v roku 2015.

 

Ako každý rok, video zo zlosovania uverejníme na Mikuláša, 6.12.2014,  kde štyria pacienti získajú v roku 2015 bezplatnú 12-dňovú rehabilitačnú liečbu.

 

Do zlosovania budú automaticky zapojení všetci pacienti, ktorí u nás absolvovali rehabilitačnú liečbu od 6.1.2014 do 20.12.2014 (nakoľko máme rok 2014 termínovo uzatvorený). Pacienti sa nemusia do žrebovania špeciálne prihlasovať. Ak ste u nás neabsolvovali minimálne 12-dňovú rehabilitačnú liečbu, do zlosovania nebudete zaradení.

Video a výsledky žrebovania s menami výhercov budú uverejnené už tradične na Mikuláša, dňa 6. decembra 2014.

 

Nezabudnite sledovať našu stránku www.renona-rehabilitation.com a náš Facebook Fan page www.facebook.com/Renona.Rehabilitation

 

S úctou 

 

Marek Paľúch - riaditeľ spoločnosti Renona Rehabilitation

© 2011–2023 Renona Rehabilitation. All Rights Reserved.