Nová terapia Renona „Climbing Therapie“

Dňa 9.júna 2014 Renona Rehabilitation zahŕňa do liečebného programu novú terapiu Renona „Climbing Therapie, ktorá sa skladá z elastických lán rôznej pružnosti,  ktoré sú napojené na  bedrový pás. Tento pás  fixuje panvu a dolné končatiny liečeného pacienta .

Terapiu vykonávame v špeciálne prispôsobenej klietke,ktorá  umožňuje nezávislý a pritom riadený pohyb, rovnako ako i posilňovanie postihnutých častí  tela.Požadovaný efekt je podmienený využitím kombinácie Renona „Climbing Therapie“ a a Renona „Suit“ kostýmu.

 

Zariadenie umožňuje fyzioterapeutovi vytvoriť  individuálne cvičenie pre každého pacienta.

Renona „Climbing“ terapiou dosahujeme zlepšenie rovnováhy a držania tela v priestore. Môže byť kombinovaná aj s inými cvikmi , u detí sa vykonáva  najmä formou hry.

 

Renona „Climbing“ terapiou sa snažíme dosiahnuť zníženie prejavov poruchy CNS , najmä u pacientov trpiacich detskou mozgovou obrnou . Naše cvičenia v Renona „ Climbing“ terapii vychádzajú z  cvičení Berty a Karla Bobathovcov. Použitím našej terapie môžeme oslabiť a nakoniec odstrániť patologické  neurologické reakcie, ktoré bránia vývoju správnych vzorcov mobility alebo ich rekonštrukciu/ po CMP,úraze,operácii/ vo vyššom veku. Správne vykonávaným Climbing tréningom vedeným v Renona suit obleku sa snažíme nastaviť fyziologické neurologické reakcie , ktoré zaručujú správne koordinované pohyby tela ruka v ruke  v spolupráci s vestibulárnym aparátom ucha.

 

© 2011–2023 Renona Rehabilitation. All Rights Reserved.