Teplice 2016

Renona Rehabilitation, Šúrovce u saradnji sa Institutom kliničke rehabilitologije Tula iz Rusije i ZiNa clinic d.d.o. ČR održali su u danima 29.04.2016. – 30.04.2016.god. radnu konferenciju sa međunarodnim učešćem pod nazivom:
Mogućnosti interdisciplinarne saradnje za lečenje DMO u Renona Rehabilitation.

© 2011–2023 Renona Rehabilitation. All Rights Reserved.