Teplice 2016

Renona Rehabilitation, Šúrovce v spolupráci s Inštitútom klinickej rehabilitológie v Tule a ZiNa clinic s.r.o. ČR zorganizovali dňa 29. 04. 2016 – 30. 04. 2016 pracovnú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom:
Možnosti medziodborovej spolupráce v liečbe DMO v Renona Rehabilitation.

© 2011–2023 Renona Rehabilitation. All Rights Reserved.