Medzinárodný projekt Childrens rehabilitation in Visegradies countries

Dňa 13. – 16. februára 2016 sa uskutočnila tretia časť projektu Childrens rehabilitation in V4 countries (115 20 362) v Győri, kde sa stretli partneri Gézengúz Alapítvány (HU), Centrum léčebné rehabilitace (CZ) a Renona Rehabilitation (SK).


13. februára 2016 - sme sa zúčastnili na benefičnom plese v Győri.

 

14. februára 2016 - prezentácia hlavného centra Gézengúzu v Budapešti.

 

15. februára 2016 - prezentácia Gézengúz centra pre partnerov v Győri, oboznámenie s rehabilitačnými metódami, ako metóda Katona, Dévény. 

 

16. februára 2016 - praktická ukážka metód a techník používaných v centre.

© 2011–2023 Renona Rehabilitation. All Rights Reserved.