Renona Help Association (RHA) vznikla pod záštitou rehabilitačného centra Renona Rehabilitation, s.r.o., za ktorou sa ukrýva tím šikovných a odhodlaných ľudí, ktorí vidia zmysel v práci, ktorú vykonávajú.

 

Základná myšlienka

Chceme a vieme pomôcť, kde treba a kde je vôľa. Naším zámerom je dať zdravotne postihnutým šancu, pomoc a nádej na lepší život. Výsledky nás ženú vpred. „Tak prečo zostať stáť?“ Pridajte sa k nám a dosiahnite úspech priamo s nami a s ľuďmi, ktorí ho potrebujú najviac. Každý človek si zaslúži mať príležitosť pre svoj rozvoj a kvalitný život, tým skôr, keď má vo svojom živote zložitú prekážku v podobe postihnutia, alebo poúrazového stavu.

 

Pre našu prácu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľujeme prostredníctvom jasne definovaných podmienok a prehľadným procesom hodnotenia. Výsledky našej podpory sú verejne dostupné.

„Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná.“

Matka Tereza

Cieľ

 

- liečbou pomôcť zdravotne postihnutým prekonať ťažkosti a prispieť k zvýšeniu kvality ich života,

- vyhľadávať, motivovať a zabezpečiť liečebnú rehabilitáciu pre ľudí so zdravotným postihnutím na celom Slovensku,

- podporiť zlepšenie kvality života mentálne a telesne postihnutých ľudí, pomôcť im plnohodnotne sa začleniť do života,

- podnecovať na spoluprácu organizácie, spoločnosti a odborníkov, ktorí môžu práve svojou finančnou podporou
pomôcť a podporiť,

- vytvoriť jednoduchú a dostupnú formu podpory pre ľudí, ktorí majú záujem a potrebujú pomôcť.

 

 

Cieľová skupina

 

- rodiny s mentálne a telesne postihnutými deťmi,

- telesne postihnutí ľudia a ľudia s poúrazovým stavom,

- sociálne znevýhodnení ľudia a deti s telesným postihnutím.

Ako sa zapojiť a pomôcť?

 

Renona Help Association naplno spustila svoju činnosť. Realizácia vízie a činnosti RHA je bezprostredne závislá od finančnej podpory. Každý dobrovoľný príspevok a podpora, nehľadiac na výšku sumy, môže pomôcť. Nielen RHA tím, ale najmä konkrétni ľudia, ktorí pomoc veľmi potrebujú, Vám budú neskonale vďační.

 

Ako sa priamo zapojiť pri darovaní finančnej sumy?

- Darovaním 2% z daní

- Finančným darom možno prispieť priamo na účet RHA:

 

 číslo účtu: 5061378376/0900    IBAN: SK 8909000000005061378376

 

© 2011–2020 Renona Rehabilitation. All Rights Reserved.